موسسه کارآفرینی اجتماعی سورن

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP INSTITUTE

 از اصلی ترین راهکارها برای حل چالش‌های اجتماعی هم‌سو کردن منابع موجود یک جامعه است.منابعی که علاوه بر ایجاد منفعت و تولید ارزش اقتصادی چالش‌های اجتماعی را نیز حل کند.از همین رو می‌توان گفت كارآفرينی اجتماعى با ارائه و پياده سازى راهکار‌های پايدار و موثر می‌تواند ريشه مشكلات اجتماعى را مرتفع كند. سورن در همین راستا ایجاد کننده ،توسعه دهنده و شتاب‌دهنده کارآفرینی‌ها و بنگاه‌های اجتماعی برای ارائه و پیاده سازی راه حل چالش اجتماعی است.

ماموریت

دستیابی به توسعه اجتماعی از طریق نوآوری و کارآفرینی اجتماعی

چشم انداز

چشم انداز ما ریشه کن شدن فقر و ایجاد یک جامعه پایدار به منظور دستیابی برابر همه افراد به فرصت ها و منابع است.

راهبردهای سورن

SOREN STRATEGIES

 • رسانه کارآفرینی اجتماعی

  بازتاب کارآفرینی اجتماعی در جهان

  ترويج كارآفرينى اجتماعى از طريق رسانه و باز‍ نمايى فعاليت ها در جهت آگاهى بخشى و آموزش همگانى

  برای ورود به مجله کارآفرینی اجتماعی کلیک کنید

 • هم افزایی

  تقویت اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی

  سورن معتقد است كه عوامل تاثير گذار بر يك جامعه در كنار يكديگر و با هم‌افزايى می‌توانند تغيير موثرتری ايجاد كنند. ارائه و پیاده‌سازی راه حل براى چالش‌های اساسى جامعه نيازمند همكارى تمام اجزا اجتماع است. ارائه راهکار به ساختارهای اجتماعی و کارآفرینی به منظور ايجاد ایجاد يك شبكه ارتباطى بزرگ جهت تاثيرگذارى عميق‌تر در حل چالش‌های اجتماعی از راهبردهای سورن است.

 • سرمایه گذاری

  تمرکز سرمایه‌ها برای توسعه اجتماعی

  سورن افراد و سازمان‌هایی كه قصد تاثير‌گذارى از طريق كارآفرينى اجتماعى در جامعه دارند را شناسايى كرده و بر روى ايده و نوآورى آن‌ها سرمايه‌گذارى می‌كند.شرط اساسى براى حمايت از ايده‌ها اين است كه به كمك آن‌ها بتوان تغييرى اساسى در جامعه ايجاد كرد.

 • آموزش

  هر فرد می‌تواند یک کارآفرین اجتماعی باشد

  سورن آموزش کارآفرینی اجتماعی را به عنوان یکی از اصلی ترین راهبرد‌های خود قرار داده است؛ به گونه‌ای که هر فرد با هر جایگاه و توانمندی بتواند از همه ظرفیت‌های خود در جهت پیش‌برد و تعالی جامعه استفاده کند.

خدمات سورن

SOREN SERVICES

آموزش

سورن آموزش کارآفرینی اجتماعی را به عنوان یکی از اصلی ترین راهبرد های خود قرار داده است؛ به گونه‌ای که هر فرد با هر جایگاه و توانمندی بتواند از همه ظرفیت های خود در جهت پیش‌برد و تعالی جامعه استفاده کند.

سرمایه گذاری

سورن افراد و سازمان‌هایی كه قصد تاثير‌گذارى از طريق كارآفرينى اجتماعى در جامعه دارند را شناسايى كرده و بر روى ايده و نوآورى آن‌ها سرمايه گذارى می‌كند.شرط اساسى براى حمايت از  ايده ها اين است كه به كمك آن‌ها بتوان تغييرى اساسى در جامعه ايجاد كرد.

هم افزایی

سورن معتقد است كه عوامل تاثير گذار بر يك جامعه در كنار يكديگر و با هم افزايى می‌توانند تغيير موثرتری ايجاد كنند. ارائه و پیاده سازی راه حل براى چالش های اساسى جامعه نيازمند همكارى تمام اجزا اجتماع است. ارائه راهکار به ساختارهای اجتماعی و کارآفرینی به منظور ايجاد ایجاد يك شبكه ارتباطى بزرگ جهت تاثيرگذارى عميق تر در حل چالش های اجتماعی از راهبردهای سورن است.

تاریخچه سورن

HISTORY OF SOREN

تاریخچه سورن

HISTORY OF SOREN

 • سال ٨٨

  پژوهش‌های اجتماعی

  از این سال اقدامات پژوهشی و مطالعات جامعه شناختی در جهت درک بهتر بستر فعالیت های اجتماعی توسط هسته اولیه سورن شکل گرفت.

  سال ٨٨

 • سال ۹۴

  مشارکت همگانی

  سورن با ایجاد یک ساختار اجتماعی نوآور و داوطلب محور با هدف ترویج مشارکت اجتماعی ۱۱۳۵ پروژه در ۲۱ استان کشور در حوزه های آموزش تحصیلی و مهارتی، بهداشت و درمان، محیط زیست و سازندگی و مددکاری اجتماعی  را پیش برد.

  سال ۹۴

 • سال ۹۷

  ایجاد زیرساخت اجتماعی

  سورن یک ساختار اشتغال زایی را با هدف آموزش کارآفرینی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و آسیب دیده اجتماعی با جذب مشارکت های مردمی ایجاد کرد. نخستین گام های تبدیل سورن به یک ساختار مولد اجتماعی در این بازه زمانی رقم خورد.

  سال ۹۷

 • سال ۹۹

  کارآفرینی اجتماعی

  همه اقدامات قبل از سال ۹۹ در جهت ایجاد بستری برای قدم گذاشتن در مسیر «کارآفرینی اجتماعی» بود؛ سورن از ابتدای سال ۹۹ با راهبرد‌های آموزش، سرمایه گذاری، هم‌افزایی و ترویج در راستای کارافرینی اقدام می‌کند.

  سال ۹۹

حوزه‌های فعالیت

ISSUE AREAS