درباره خانه کودک

ABOUT KIDS HOUSE

موسسه سورن در راستاى پرورش استعدادهاى كودكان آسيب ديده اجتماعى “خانه كودك سورن”را تاسيس كرد.خانه كودك سورن علاوه بر حمايت تحصيلى از اين كودكان، تمركز خود را بر آموزش مهارت‌هاى كارآفرينى به این كودكان قرار داده است؛ زيرا كه در آينده با پیشرفت فناوری‌های نوین مشاغل و نقش‌های اجتماعی تغيير خواهند كرد؛در واقع اين مهارت‌ها فرد را براى پذيرش نقش‌های اجتماعی جدید آماده مى‌كند.

Soren institute funded “Soren Kids House” to develop talents of socially harmed children. In addition of the educational support of this children, Soren kids House has focused on teaching them entrepreneurship skills .because jobs and social roles will change in the future with new technology advances .in fact these leanings will prepare children for new social roles actually.

متد آموزشی سورن

SOREN EDUCATION METHODOLOGY

مهارت‌های ارتباط اجتماعی و تفکر یکی از مهمترین توانایی‌هایی است که هر فرد برای موفقیت در عصر حاضر باید آن‌ها را فرا گرفته و در مسائل مختلف زندگی به کار ببندد.
برای مطالعه بیشتر اینجا ببینید 

Social communication skills and thinking are two of the most important skills that every person needs to learn and apply in various aspects of life in order to succeed in the present age.

سواد مالی ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت ها و رفتارهای مالی لازم برای تصمیم گیری صحیح مالی و سرانجام دستیابی به وضعیت مساعد اقتصادی در زندگی یک فرد است. برای مطالعه بیشتر اینجا ببینید 

financial literacy is the combination of knowledge, skills and essential financial behaviors for making decent financial decisions that subsequently results in desirable economic situation.

با پیشرفت فناوری در طول سال‌های اخیر، اکنون ما در دنیایی زندگی می کنیم که توسط کامپیوتر و ابزارهای مختلف احاطه شده و به جلو می‌رود. تسلط بر فناوری در زندگی روزمره ما اهمیت سواد دیجیتالی را نه تنها برای بزرگسالان بلکه برای کودکان نیز برجسته می‌کند.
برای مطالعه بیشتر اینجا ببینید 

with technology advances (improvement) in recent years, now we live in a world Surrounded by computers and various tools and is moving forward.being familiar technology in our daily lives highlights the importance of digital literacy not only for adults but also for children

بحران‌هاى زيست محيطى اصلى ترين معضل جوامع آينده خواهند بود؛ ازهمين رو يكى از نخستين گام‌ها براى رسيدن به يك جامعه پايدار و توسعه يافته؛گنجاندن سواد زيست محيطى در برنامه آموزشى كودكان و نوجوانان است.
برای مطالعه بیشتر اینجا ببینید 

Environmental crises will be the most pressing problem in future societies, so one of the first steps to reach a sustainable and developed society is to incorporate environmental literacy into the curriculum of children and Adolescents.

کلینیک کودکان

KIDS CLINIC

سلامت جسم و روان کودکان، تحصیل و آينده آنان را تحت تاثير قرار می‌دهد.خانه کودک سورن با ايجاد نوآورى در راستا ارائه خدمات به کودکان تحت پوشش خود اقدام به ساخت كلينيك پزشكى و دندانپزشكى خود نمود.این کلینیک با بهره گيري از شبكه‌ای از پزشكان و دندانپزشكان خدمات بهداشتی و درمانی را به کودکان آسیب دیده ارائه می‌دهد.

The physical and mental health of children effects their education therefore futures .
Soren Kids House decided to build a dental and medical clinic within the structure by purpose of innovation in service.
This clinic provides health service to children of Soren Kids house.

آلبوم تصاویر

GALLERY